Почетна

Добродошли на презентацију
ОШ „Краљ Александар I”!

На презентацији можете пронаћи више информација о школи, наставним активностима, ученицима и запосленима.

Актуелне информације можете пронаћи овде.


Мисија

Ми смо школа која има дугу традицију, али смо отворени и за промене. Школа смо која реализује васпитно-образовни процес кроз који се стичу знања развија свест о толеранцији, другарству, правима и личној одговорности.


Визија

У наредном периоду од пет година желимо:

  • да даље унапређујемо рад школе

  • да остваримо савременије просторно-техничке и кадровске услове за рад, модернију школу у коју ученици, наставници и родитељи радо долазе, у којој ученици стичу функционална знања у складу са својим могућностима и потребама и развијају креативност, сарадњу, физичку спретност, спортски дух и способност критичког мишљења.

  • Желимо школу која својим богатим садржајима анимира и мотивише ученике и наставнике, која подстиче лични развој, пружа добру основу за наставак школовања.

  • Желимо школу у којој се добро осећамо и коју волимо.