Боравак

Боравак по мери детета

У нашој школи је организован продужени боравак уа ученике првог и другог разреда (и по потреби за ученике трећег и четвртог разреда уз одобрење Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту). Просторије у којима деца проводе већи део дана се налазе у приземљу школе, светле су, довољно велике, опремљене дидактичким помагалима, аудио-визуелном опремом, малом приручном библиотеком и рачунарима.

Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк изабране установе на јавном тендеру.

Рад у продуженом боравку се одвија кроз реализацију часова учења и израде домаћих задатака, слободних активности и слободног времена.

Сарадња са учитељима, наставницима, родитељима и педагошко-психолошком службом је свакодневна.

Учитељи у продуженом боравку имају веома важну улогу у животу и раду детета, а та улога се огледа кроз:

 • Развијање и неговање радних навика
 • Развој свих потенцијала детета
 • Усмеравање ка самосталном раду и учењу
 • Подржавање и упућивање ка вршњачком учењу
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање и неговање језичке и математичке писмености
 • Правилно усмеравање за коришћење школске библиотеке: читање лектире, књига за децу, дечје штампе
 • Развијање осећаја одговорности и испуњавање обавеза
 • Примену правила о лепом понашању
 • Усмеравање на културне изразе иу комуникацији
 • Учење вештине спортског прихватања победа и пораза
 • Подстицање на самоорганизовање групе и на заједничке игре
 • Усмеравање ка пријатељскм односима и међусобном уважавању

 

Распоред активности

Радно време боравка је од 7:30 до 17:00 часова.

Пре поднеПосле подне
Пријем децеДолазак са редовне наставе
Слободне активностиРучак
Велики одморСлободно време за игру и дружење
Часови учењаЧасови учења
РучакВелики одмор
Слободно време за игру и дружењеСлободне активности
Одлазак на наставуОдлазак кући

 

Осим редовних активности

 • Обележавамо и учествујемо у прославама Ускрса, Нове године, Дана школе, Светог Саве, краја школске године
 • Учествујемо у манифестацијама попут Дечје недеље
 • Обележавамо значајне датуме попут почетака годишњих доба, Дана шума и вода, Дана матерњег језика
 • Улепшавамо простор у коме боравимо
 • Организујемо шетње, посете музејима, зоо врту, позоришту
 • Организујемо хуманитарне акције попут продајних базара и изложби