Стручна већа школе

СТРУЧНА ВЕЋА

  • Стручно веће разредне наставе
  • Стручно веће страних језика
  • Стручно веће математике и информатике
  • Стручно веће српског језика
  • Стручно веће друштвених наука
  • Стручно веће природних наука
  • Стручно веће уметности
  • Стручно веће физичког васпитања