Безбедност у школи

Настава и безбедност ученика су најважнија питања која прожимају рад сваке школе. Школским развојним планом предвиђене су поред редовних мера и стратешке мере за подизање нивоа безбедности у школи, као приоритетни задаци:

  • школа је ушла у пројекат „Школа без насиља”;
  • постављене су безбедоносне камере;
  • ангажовано је приватно обезбеђење;
  • појачано дежурство запослених на кључним местима у школи;
  • школски полицајац се ангажује у питањима безбедности, по потреби;
  • школски тимови раде на подизању нивоа безбедности у школи.