Школа без насиља

Наша школа се 2010. укључила у реализацију пројекта “Школа без насиља“ (или ШБН скраћено).

За потребе успешније реализације овог пројекта формиран је посебан Тим, чији су чланови:

Педагошки координатор – Мирјана Роглић

 1. Пушица Милан , директор
 2. Берлековић Ведрана, психолог,
 3. Јовић Гордана,
 4. Филиповић Драгана,
 5. Суботић Јелена,
 6. Љујић Биљана,
 7. Радовановић Јасмина,
 8. Величковић Сања,
 9. Бајић Горинка,
 10. Станојевић Гордана

КРАЈЕМ, 2012. НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБИЛА СЕРТИФИКАТ “ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“, након завршених обука и испуњења задатих критеријума.

Према плану рада Тим је реализовао предвиђене активности, а издвајамо следеће:

 • Правила понашања у школи донета су уз активно учешће ученика свих разреда;
 • Форум театар;
 • Формиран је Вршњачки тим који чине по два ученика од 5. до 8. разреда, формиран је 15.10.2010. у оквиру пројекта “Школа без насиља“. Ученици су на одељењским састанцима сами бирали своје представнике за Тим, а учешће у раду Тима узимају и они ученици који су у неком периоду имали потешкоћа или склоности ка некој врсти непожељног понашања. Овај пројекат има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
 • Ментори Вршњачког тима наше школе су: Гордана Јовић (наставник хемије) и Сандра Удовичић (наставник историје).
 • Наш Вршњачки тим одржао је 12 радионица у обе смене, заједно су учествовале црвена и плава смена и то ученици од 5. до 8. разреда, укупно 45-торо ученика. Ученици су стекли потребна знања и вештине, неопходне за иницирање и активно учешће у смањивању насиља у школи.
 • Организоване су школске акције: “Звездице наше школе“, “Дан заљубљених“, “Лепе речи“, “Правила понашања“, “Представљање Вршњачког тима и Ђачког парламента, млађим разредима“ – које су усмерене ка спречавању насиља и промоцији ненасилног понашања.
 • Вршњачки тим се оснажује да у евентуалним “кризним ситуацијама“, мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља.
 • Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године и које ће представљати друштвене вредности, као што су: сарадња, медијација, међусобно помагање и подршка ученицима.