Историјат

Школа „Краљ Александар I” једна је од најстаријих основних школа у Београду.

Под именом „Теразијска основна школа”, основана је 1844. године и налазила се у Дечанској улици. На месту старе школе саграђена је 1930. године нова зграда, а школа добија назив Државна школа „Краљ Александар I”.Ово име школа ће носити до 1935. године.

Одлуком тадашњег Министарства просвете, 08.02.1935. године школа постаје „Огледна народна школа”. Била је то прва огледна школа у Србији.

У периоду рата од 1941. до 1944. године радила је са прекидима и у отежаним условима. После ослобођења земље школа добија име Основна школа број IV, а од 1954. године постаје Основна школа „Жарко Зрењанин”.

Савет за просвету и културу општине Стари Град доноси 1968. године одлуку о пресељењу школе у Нови Београд.
Свој рад на Новом Београду школа је започела уписом ученика из новог насеља и преузимањем ученика из оближњих школа. Тада губи статус огледне школе. Нова школска зграда налази се у Улици Алексиначких рудара бр.22.
Септембра 2004. године школи је враћен назив Основна школа „Краљ Александар I”.

У својој дугој историји, школа је променила две општине, три зграде и пет назива.