Професионална оријентација

У оквиру реализације програма „Професионалне оријентације ученика на преласку у средњу школу“ школа организује едукацију и информисање ђака о будућем усмеравању у циљу избора најбоље опције према потребама и интересовањима деце. Ученици, у пратњи наставника и стручних сарадника, могу посетити разне институције и упознати се са начинима рада кроз акције „Отворених врата″.