Сарадња са средином

У току школске године континуирано се одвија сарадња са:

 • Општинском организацијом Пријатељи деце (учешће школе на свим манифестацијама које се организују на нивоу Општине)
 • библиотеком „Вук Караџић”
 • Домом здравља „Нови Београд” преко школског лекара
 • МУП-ом Нови Београд; одељењем малолетничке деликвенције и преко школског полицајца,
 • Министарством просвете и Градским секретаријатом за образовање
 • Центром за Социјални рад
 • „Дечијим културним центром”
 • Заводом за унапређивање и вредновање квалитета образовања и васпитања
 • Црвеним крстом – Нови Београд
 • Другим институцијама значајним за рад школе
 • Сарадња са јединицом локалне самоуправе одвијаће се кроз укључивање у активности трајног карактера, које унапређују сарадњу школе са средином која је окружује

 

Активности трајног карактера, које унапређују сарадњу школе са средином која је окружује:

 • Пројекат професионалне оријентације (заједничке акције, реални сусрети…)
 • Спровођење инклузивног образовања (преко интересорне комисије; канцеларије за младе)
 • Активности канцеларије за младе намењене ученичкој популацији и родитељима,
 • Посете и укључивање у предавања, трибине и семинаре које организује одељење за друштвене делатности
 • Активности организације „Црвени крст”,
 • Активности организације „Пријатељи деце” и др.