Уџбеници

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНЕ ТРИ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2016/17, 2017/18  И 2018/19)

Наша школа је спровела захтеване процедуре које је наложило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Министарство је објавило листу одобрених уџбеника, на којој се налазе и наши изабрани уџбеници.

Важна напомена: коначан каталог одобрених уџбеника можете преузети путем линка – КАТАЛОГ ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА


Списак уџбеника за млађе разреде можете преузети путем линка – УЏБЕНИЦИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

Допуна листе помоћне литературе за ПРВИ, ДРУГИ , ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред, по Одлуци стручног већа учитеља, је донета на седници Наставничког већа за предмете српски језик, математика, Свет око нас и Природа и друштво.

У употреби ће бити и “Радни листови“ од издавачких кућа “Атос“, “Пчелица“ и “Огледалце практикум“

У консултацији са учитељицама, родитељи ће бити обавештени који издавач се користи у настави за текућу годину.


Списак уџбеника за старије разреде можете преузети путем следећих линкова по разредима:


Напомена – црвеном бојом у листама обележени уџбеници који су у Каталогу и по избору наставника били назначени као “други избор“. Уколико родитељи користе Каталог одобрених уџбеника на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

а) Стручна већа определила су се за одређене уџбенике, који се налазе на листи одобрених уџбеника, који ће бити у употреби и пожељно је да их ученик има, поред назива уџбеника пише
“Неопходно за ученика: Да“ (у табелама називи и цене ових уџбеника су израженији и налазе се у првој колони)

б) Стручна већа су издвојила уџбенике које наставник користи у настави, а које ученик, ако хоће- може да набави (што није неопходно) и поред назива таквих уџбеника, радних свезака, збирки – пише текст “Неопходно за ученика: Не“

Ове уџбенике ученик може када му затребају користити у библиотеци школе (у табелама – бледо приказани називи и цене, код неких предмета је важније да има збирку, а код неких уџбеник – цене су приказане у последњој колони десно)

в) За све изборне предмете, по одлуци предметних наставника (информатика, домаћинство, чувари природе, веронаука, грађанско) стоји, као под б) “Неопходно за ученика: Не“


ИЗБОР ДИСТРИБУТЕРА

Савет родитеља је на својој седници у марту месецу 2017., а по пријему Дописа Министра просвете, науке и технолошког развоја, одредио Комисију која ће разматрати понуде дистрибутера уџбеника за наредну 2017/2018 школску годину.

Комисија Савета родитеља је донела одлуку и изабрала понуђача ElaFor и родитељи могу путем њиховог сајта (приступ путем клика на слику испод), пратећи упутства да се даље информишу и поруче уџбенике.

Важна напомена: Пре наручивања уџбеника*, обавезно одштампајте листу уџбеника за одговарајући разред и извршите проверу!!!

(* школа не сноси одговорност у вези листе уџбеника коју је дистрибутер поставио на свом сајту, пре поручивања саветујемо родитеље да изврше проверу)