Упис

Упис првака

Упис ђака првака за школску 2018/19. ће почети у априлу 2018. и обављаће се сваког радног дана током априла и маја у секретаријату школе. Више информација о томе и тачан распоред ће бити објављени у другом полугодишту.

За упис су потребна четири документа:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
  • Пријава места становања (оригинал на увид, школа задржава фотокопију)
  • Лекарска потврдa оверенa од стране педијатра
  • Потврда о похађању припремног предшколског програма

Приликом уписа бирате један од постојећих термина тестирања које обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно образовног процеса.

Превремени упис у први разред

На основу Закона о основном образовању и васпитању, („Службени гласник″, бр. 55/2013), дете које има од шест до шест и по година до почетка школске године уписује се у први разред налкон провере спремности за школу.

Термини за предавање документације у том случају ће бити накнадно објављени, а тестирање ће се обавити у договору са психологом.

 

Продужени боравак

Пријава за продужени боравак се врши у термину тестирања будућих првака код психолога или педагога, а више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.