Трећа седница Савета родитеља у школској 2017/18. години

На трећој седници Савета родитеља, одржаној 1.12.2017. године, изабрани су представник и заменик представника Савета у Општинском савету родитеља.

Скренута је пажња на непоштовање пословника приликом дефинисања дневног реда и игнорисања важних тема за расправу и питања, предложених и постављених од стране чланова Савета, као и неке неправилности у раду школе.

Савет је упознат са резултатима на крају првог класификационог периода.

У складу са препорукама Министарства просвете разматрана је ситуација у вези са насиљем, примедбе и похвале од стране родитеља, као и предлози за унапређење.

Записник са треће седнице можете преузети овде.

Друга седница Савета родитеља у школској 2017/18. години

На другој седници Савета родитеља, одржаној 9.10.2017. године, изабран је један члан Школског одбора уместо раније изабраног члана чије дете више није ученик школе.

Усвојена је понуда за осигурање ученика.

Изнети су проблеми у раду школе, проблеми са условима рада и предлози решења. Тим поводом, формирана је комисија за унапређење која ће пратити стање и даље кораке.

Записник са друге седнице можете преузети овде.

Прва седница Савета родитеља у школској 2017/18. години

На првој седници Савета родитеља, одржаној 13.9.2017. и 20.9.2017. године, верификовани су чланови и изабрани су председник и заменик председника.

Усвојен је извештај о раду за претходну школску годину и усвојен план рада за текућу школску годину.

Записник са прве седнице можете преузети овде.