Textbooks

Textbooks…

Уџбеници

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНЕ ТРИ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2016/17, 2017/18  И 2018/19)

Наша школа је спровела захтеване процедуре које је наложило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Министарство је објавило листу одобрених уџбеника, на којој се налазе и наши изабрани уџбеници.

Важна напомена: коначан каталог одобрених уџбеника можете преузети путем линка – КАТАЛОГ ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА


Списак уџбеника за млађе разреде можете преузети путем линка – УЏБЕНИЦИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

Допуна листе помоћне литературе за ПРВИ, ДРУГИ , ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред, по Одлуци стручног већа учитеља, је донета на седници Наставничког већа за предмете српски језик, математика, Свет око нас и Природа и друштво.

У употреби ће бити и ”Радни листови” од издавачких кућа ”Атос”, ”Пчелица” и ”Огледалце практикум”

У консултацији са учитељицама, родитељи ће бити обавештени који издавач се користи у настави за текућу годину.


Списак уџбеника за старије разреде можете преузети путем следећих линкова по разредима:


Напомена – црвеном бојом у листама обележени уџбеници који су у Каталогу и по избору наставника били назначени као ”други избор”. Уколико родитељи користе Каталог одобрених уџбеника на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

а) Стручна већа определила су се за одређене уџбенике, који се налазе на листи одобрених уџбеника, који ће бити у употреби и пожељно је да их ученик има, поред назива уџбеника пише
”Неопходно за ученика: Да” (у табелама називи и цене ових уџбеника су израженији и налазе се у првој колони)

б) Стручна већа су издвојила уџбенике које наставник користи у настави, а које ученик, ако хоће- може да набави (што није неопходно) и поред назива таквих уџбеника, радних свезака, збирки – пише текст ”Неопходно за ученика: Не”

Ове уџбенике ученик може када му затребају користити у библиотеци школе (у табелама – бледо приказани називи и цене, код неких предмета је важније да има збирку, а код неких уџбеник – цене су приказане у последњој колони десно)

в) За све изборне предмете, по одлуци предметних наставника (информатика, домаћинство, чувари природе, веронаука, грађанско) стоји, као под б) ”Неопходно за ученика: Не”


ИЗБОР ДИСТРИБУТЕРА

Савет родитеља је на својој седници у марту месецу 2017., а по пријему Дописа Министра просвете, науке и технолошког развоја, одредио Комисију која ће разматрати понуде дистрибутера уџбеника за наредну 2017/2018 школску годину.

Комисија Савета родитеља је донела одлуку и изабрала понуђача ElaFor и родитељи могу путем њиховог сајта (приступ путем клика на слику испод), пратећи упутства да се даље информишу и поруче уџбенике.

Важна напомена: Пре наручивања уџбеника*, обавезно одштампајте листу уџбеника за одговарајући разред и извршите проверу!!!

(* школа не сноси одговорност у вези листе уџбеника коју је дистрибутер поставио на свом сајту, пре поручивања саветујемо родитеље да изврше проверу)

Professional orientation

Professional orientation…

Професионална оријентација

У оквиру реализације програма „Професионалне оријентације ученика на преласку у средњу школу“ школа организује едукацију и информисање ђака о будућем усмеравању у циљу избора најбоље опције према потребама и интересовањима деце. Ученици, у пратњи наставника и стручних сарадника, могу посетити разне институције и упознати се са начинима рада кроз акције „Отворених врата″.

Student’s parliament

Student’s parliament

Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника из одељења старијих разреда. На својим састанцима парламент наше школе расправља о важним питањима везаним за унапређење рада школе.

Final exam

Final exam…

Завршни испит

Информације о Завршном испиту ће бити благовремено објављене.

Admission

Admission of new students…

Упис

Упис првака

Упис ђака првака за школску 2018/19. ће почети у априлу 2018. и обављаће се сваког радног дана током априла и маја у секретаријату школе. Више информација о томе и тачан распоред ће бити објављени у другом полугодишту.

За упис су потребна четири документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • Пријава места становања (оригинал на увид, школа задржава фотокопију)
 • Лекарска потврдa оверенa од стране педијатра
 • Потврда о похађању припремног предшколског програма

Приликом уписа бирате један од постојећих термина тестирања које обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно образовног процеса.

Превремени упис у први разред

На основу Закона о основном образовању и васпитању, („Службени гласник″, бр. 55/2013), дете које има од шест до шест и по година до почетка школске године уписује се у први разред налкон провере спремности за школу.

Термини за предавање документације у том случају ће бити накнадно објављени, а тестирање ће се обавити у договору са психологом.

 

Продужени боравак

Пријава за продужени боравак се врши у термину тестирања будућих првака код психолога или педагога, а више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.

Cooperation

Cooperation with environment…

Сарадња са средином

У току школске године континуирано се одвија сарадња са:

 • Општинском организацијом Пријатељи деце (учешће школе на свим манифестацијама које се организују на нивоу Општине)
 • библиотеком „Вук Караџић”
 • Домом здравља „Нови Београд” преко школског лекара
 • МУП-ом Нови Београд; одељењем малолетничке деликвенције и преко школског полицајца,
 • Министарством просвете и Градским секретаријатом за образовање
 • Центром за Социјални рад
 • „Дечијим културним центром”
 • Заводом за унапређивање и вредновање квалитета образовања и васпитања
 • Црвеним крстом – Нови Београд
 • Другим институцијама значајним за рад школе
 • Сарадња са јединицом локалне самоуправе одвијаће се кроз укључивање у активности трајног карактера, које унапређују сарадњу школе са средином која је окружује

 

Активности трајног карактера, које унапређују сарадњу школе са средином која је окружује:

 • Пројекат професионалне оријентације (заједничке акције, реални сусрети…)
 • Спровођење инклузивног образовања (преко интересорне комисије; канцеларије за младе)
 • Активности канцеларије за младе намењене ученичкој популацији и родитељима,
 • Посете и укључивање у предавања, трибине и семинаре које организује одељење за друштвене делатности
 • Активности организације „Црвени крст”,
 • Активности организације „Пријатељи деце” и др.

Home

Welcome to web presentation of Primary school “Kralj Aleksandar I”

Here, you may find more information about school, activities, students and employees.


Mission

We are the school with long tradition, yet open for innovations and changes. Our school realises education process through which knowledge is obtained as well as  awareness of tolerance, friendship, rights and personal responsibility.


Vision

In next five years we wish:

 • to …

 • to…

 

Teachers

Teachers…

Team building

School teams

School teams

Expert councils

Expert councils…

Management

School management..

Parents and students

Parents and students…

Parent’s council

Parent’s council is consisted of one representative of each class.

School without violence

Project “School without violence”….

Preparation for final exams

Preparation for final exams are scheduled for second semester. Additional information will follow.

Припремна настава

У нашој школи се организује припремна настава за ученике завршног разреда. Поред редовних часова, наши наставници на овај начин додатно припремају ученике за Завршни испит.

Овакав вид припрема, даје изванредне резултате.

Припремна настава за завршне испите се организује у току другог полугодишта. Додатне информације о томе ће бити накнадно објављене.

Shifts

Teaching is handled in two shifts:

 • blue (classes 1 and 2)
 • red (classes 3 and 4)

Morning shift starts at 8 o’clock, while afternoon shift starts at 13:30. Shifts are switched weekly.

 

Regular teaching

Regular teaching…

Additional teaching

Additional teaching…

Допунска настава

У оквиру распореда редовне наставе наставници уписују термине одржавања часова допунске и додатне наставе.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ (настава, допунска, додатна, слободне активности),
преузмите путем линка > РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ (настава, отворена врата…),
преузмите путем линка > РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ

Optional subjects

Optional subjects…

Teaching

About teaching…

Настава

О настави…

Вести

Ово је страна за вести. Овде треба блог да се убаци…

Organization

Organization…

History

History

The school is one of the oldest…

About school

About school…

Daycare

This page is dedicated to daycare…

Administration

 • Secretary  – Sanja Vlasonjić, BA in Laws;
 • Chief accountant – Radmila Tuba;
 • Administrative-financial – Milena Jeličić;

 

Safety

Education and safety are the most important…

Information

Primary school Kralj Aleksandar I – Basic information…

Укратко о нама

Основна школа „Краљ Александар I″ је једна од најстаријих основних школа у Београду. Налази се на граници Новог Београда и Земуна. Од 2004. године носи име краља Александра Карађорђевића.

Као школа, поносимо се, пре свега, својим ученицима и њиховим резултатима, али и својим кадром који је посвећен раду на васпитно-образовном процесу кроз који се стичу знања развија свест о толеранцији, другарству, правима и личној одговорности.

Наша школа је годинама уназад једна од најбољих у граду према резултатима са завршног испита, а ученици освајају бројне награде на разним такмичењима.

Иако се дичимо дугом традицијом, отворени смо за иновације по питању нових метода учења и примене савремених технологија.

На овом месту можете наћи више информација о самој школи, запосленима, сарадњи са родитељима и околином и активностима.

Поред тога, посетите наш YouTube канал где ћете наћи неке снимке са приредби и смотри, али и радове наших ученика. Можете нас наћи и на друштвеној мрежи Facebook .

Principal

Milan Pušica

Born in Prijepolje 1962, graduated on Faculty of Mathematics, specialised on Faculty of Organisational Sciences. Married, father of three children.

Rules

Preparing…

 

Associates

 • Pedagogue – Mirjana Roglić, B.A in Pedagogy;
 • Psychologist – Vedrana Berleković, B.A. in Psychology;
 • Librarian – Božanka Stanišić, Serbian language professor;

Савет родитеља

О Савету родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Више информација

 

Према члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања:

Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика припадника националне мањине.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Пословник о раду Савета родитеља можете преузети овде.

 

Чланови Савета родитеља у школској 2017/18. години

Више информација
ОдељењеПредставник у Савету родитељаДодатна функција
I/1Јовановић Александра
I/2Стојановић Јелена
I/3Мараш Светлана
I/4Јевтовић Јаков
II/1Пурковић ЗоранЧлан Школског одбора
II/2Мијатовић Маја
II/3Јеротић Јелена
II/4Колесар Уна
II/5Коврлија Душан
III/1Вучинић Јелена
III/2Злох ЈеленаЧлан комисије за унапређење
III/3Чалија АнаПредседник комисије за унапређење
III/4Малетин БиљанаЗаменик председника Савета родитеља
IV/1Срећковић Јелена
IV/2Јањић Сања
IV/3Филиповић СашаЧлан Школског одбора
IV/4Наумовић МилицаЧлан комисије за унапређење
V/1Ђорђевић ЈеленаПредседник Савета родитеља и представник у Општинском савету родитеља
V/2Богданоски БорисЗаписничар Савета родитеља
V/3Пухар Милан
VI/1Сретеновић Данијела
VI/2Срдановић Биљана
VI/3Томић Горан
VI/4Лукић Ранковић Светлана
VII/1Влаисављевић Милан
VII/2Опсеница Мирјана
VII/3Поповић Жарко
VII/4Петковић Наташа
VIII/1Ђурковић Рајић Наташа
VIII/2Перић Данијела
VIII/3Тејић Зоран
VIII/4Вучићевић МилицаЗаменик представника у Општинском савету родитеља

Трећи члан Школског одбора изабран од чланова Савета родитеља је Медан Алекса, некадашњи члан Савета.

 

Извештаје са седница Савета родитеља можете пронаћи овде

 

Изборна настава

У првом циклусу образовања, од првог до четвртог разреда се на основу анализе средине у којој ради, унутрашњих ресурса, определила за следећу листу изборних предмета:

 • Чувари природе
 • Народна традиција
 • Од играчке до рачунара

Поред једног од понуђених изборних предмета за који се ученици, по правилу, опредељују на почетку првог разреда, изучаваће и један обавезан изборни, верску наставу или грађанско васпитање, за који ће се такође определити на почетку првог разреда и изучаваће га до краја првог циклуса.

Листа изборних предмета за други циклус образовања је састављена такође на основу анализе потреба ученика и могућности школе, а чиниће је следећи предмети:

V разред

 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Сликање и вајање
 • Хор и оркестар 

VI разред

 • Информатика и рачунарство
 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости

VII и VIII разред

 • Информатика и рачунарство
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Домаћинство

Ученици ће поред једног од понуђених предмета, за који ће се упитником изјаснити на крају четвртог, односно шестог разреда, изучавати и један од обавезних изборних, верску наставу или грађанско васпитање. Овај предмет ће такође бирати попуњавањем анкете.

Ученици старијих разреда ће се определити и за изабрани спорт: одбојку, кошарку.

Школа се определила за немачки језик као изборни страни језик због актуелности, традиције учења и кадровских могућности

Распоред часова за старије разреде – приказ по данима

Распоред часова за старије разреде – приказ по данима

Понедељак

НаставникПредметСтарешинство1. час2. час3. час4. час5. час6. час7. час1. час2. час3. час4. час5. час6. час7. час
Матић Станисављевић
Сања
српски6/17/25/16/16/2
Поледица Вера српски5/27/1ОЗ8/15/2
Шалварица Биљанасрпски6/3
Зајић Невена српски7/4
Коковић Анђелкаенглески8/1
Лазаревић Ана енглески-
Јелић Адамовић Војнаенглески-
Миленковић Маријанаенглески-
Анђелић Биљана немачки-
Јањикопањи Милена немачки7/3
Удовичић Сандраисторија5/1
Сарић Ђорђеисторија-
Филиповић Драганагеографија8/2
Костић Јеленагеографија-
Лукић Данка биологија6/2
Стевановић Љиљана биологија-
Јовић Горданахемија
физика
7/1
Милошевић Биљана физика8/4
Суботић Јелена математика-
Љубојевић Драганматематика-
Срдић Мирјана, заменаматематика-
Љујић Биљанаматематика8/3
Марковић ГоранТиТ7/2
Врцељ Невена ТиТ5/3
Ђуран Милошликовно-
Поповић Биљаналиковно-
Танасијевић Ана Марија музичко-
Вујичић Маркофизичко-
Баланџић Александрафизичко6/4
Човић Александаризабрани спорт-
Шалипуровић Радеверонаука-
Карастојковић Павле веронаука-
Цвејић Снежанаинформатика-

Уторак

НаставникПредметСтарешинство1. час2. час3. час4. час5. час6. час7. час1. час2. час3. час4. час5. час6. час7. час
Матић Станисављевић
Сања
српски6/16/17/26/1
Поледица Вера српски5/25/27/18/28/1ОВ
Шалварица Биљанасрпски6/3
Зајић Невена српски7/4
Коковић Анђелкаенглески8/1
Лазаревић Ана енглески-
Јелић Адамовић Војнаенглески-
Миленковић Маријанаенглески-
Анђелић Биљана немачки-
Јањикопањи Милена немачки7/3
Удовичић Сандраисторија5/1
Сарић Ђорђеисторија-
Филиповић Драганагеографија8/2
Костић Јеленагеографија-
Лукић Данка биологија6/2
Стевановић Љиљана биологија-
Јовић Горданахемија
физика
7/1
Милошевић Биљана физика8/4
Суботић Јелена математика-
Љубојевић Драганматематика-
Срдић Мирјана, заменаматематика-
Љујић Биљанаматематика8/3
Марковић ГоранТиТ7/2
Врцељ Невена ТиТ5/3
Ђуран Милошликовно-
Поповић Биљаналиковно-
Танасијевић Ана Марија музичко-
Вујичић Маркофизичко-
Баланџић Александрафизичко6/4
Човић Александаризабрани спорт-
Шалипуровић Радеверонаука-
Карастојковић Павле веронаука-
Цвејић Снежанаинформатика-

Редовна настава

ШКОЛСКА 2017/2018 ГОДИНА

Распоред звоњења

ЧасПрва сменаДруга смена
I8:00 - 8:4513:30 - 14:15
II8:50 - 9:3514:20 - 15:05
III9:55 - 10:4015:25 - 16:10
IV10:45 - 11:3016:15 - 17:00
V11:35 - 12:2017:05 - 17:50
VI12:25 - 13:1017:55 - 18:40

РАСПОРЕД ЗВОНА за школску 2017/2018 годину преузмите путем линка ЗВОНЦЕ.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ (настава, допунска, додатна, слободне активности),
преузмите путем линка > РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ (настава, отворена врата…), преузмите путем линка > РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ, преузмите путем линка > ОТВОРЕНА ВРАТА 2017/2018

РАПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА за прво полугодиште, преузмите путем линка >  РАСПОРЕД ППЗ

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ОШ, преузмите путем линка > КАЛЕНДАР – ОШ

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРАНТЕ, објављујемо до јануара текуће школске године.

 

Администрација

 • Секретар школе – Сања Власоњић, дипломирани правник;
 • Шеф рачуноводства – Радмила Туба;
 • Административно-финансијски радник – Милена Јеличић;

 

Наставници

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Настава и остали облици васпитно-образовног рада стручно су заступљени.

Квалификациона структура радника школе је повољна, а укупна задужења исказана у часовима су у границама утврђених норми у области основног образовања.

СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОДИНИ

Први разред
1/1 Радовановић Јасмина
1/2 Ивановић Маријана
1/3 Стојковић Јасмина
1/4 Шушић Марија

Други разред
2/1 Величковић Сања
2/2 Слијепчевић Јадранка
2/3 Жижић Милка
2/4 Торбица Гордана
2/5 Марјановић Блаженка

Трећи разред
3/1 Радојевић Гордана
3/2 Пибер Драгана
3/3 Голубовић Јелена
3/4 Ћирић-Живковић Наташа

Четврти разред
4/1 Продановић Биљана
4/2 Мрђа Дитлинда
4/3 Бајић Горинка
4/4 Станојевић Гордана

Пети разред
5/1 Удовичић Сандра
5/2 Поледица Вера
5/3 Врцељ Невена

Шести разред
6/1 Матић Станисављевић Сања
6/2 Бућић Данка
6/3 Шалварица Биљана
6/4 Баланџић Александра

Седми разред
7/1 Јовић Гордана
7/2 Марковић Горан
7/3 Јањикопањи Милена
7/4 Невена Зајић

Осми разред
8/1 Коковић Анђелка
8/2 Филиповић Драгана
8/3 Љујић Биљана
8/4 Милошевић Биљана

 

СПИСАК НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОДИНИ

Предметни наставници

НаставникСтарешинствоПредметОдељења
Матић Станисављевић Сања 6/1српски
грађанско
5/1 6/1 6/2 7/2
6/1 6/2
Зајић Невена7/4српски
грађанско
7/4 8/3 8/4
5/3 6/4 7/3 7/4 8/3 8/4 8/1 8/2
Поледица Вера5/2српски
грађанско
5/2 7/1 8/1 8/2
5/1 5/2 7/1 7/2
Шалварица Биљана6/3српски
грађанско
5/3 6/3 6/4 7/3
6/3
Коковић Анђелка 8/1енглески1/1 1/2 2/1 2/2 4/1 4/2 6/1 6/2 8/1 8/2
Адамовић Војна -енглески3/3 3/4 4/3 4/4 5/3 6/3 6/4 7/3 8/3 8/4
Лазаревић Ана -енглески3/1 3/2 5/1 5/2 7/1 7/2 1/3 1/4 2/3 2/4
Миленковић Маријана-енглески2/5 7/4
Анђелић Биљана -немачки5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 5/3 7/4
Јањикопањи Милена7/3немачки6/3 6/4 7/3 8/3 8/4
Ђуран Милош-ликовно5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2
Поповић Биљана-ликовно5/3 6/3 6/4 7/3 7/4 8/3 8/4
Танасијевић Ана Марија-музичко5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
Сарић Ђорђе-историја7/4 8/3 8/4
Удовичић Сандра5/1историја5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2
Филиповић Драгана 8/2географија5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2
Костић Јелена-географија6/3 8/3 8/4
Лукић Данка 6/2биологија6/2 7/1 7/2 8/1 8/2
Стевановић Љиљана-биологија5/1 5/2 5/3 6/1 6/3 6/4 7/3 7/4 8/3 8/4
Срдић Мирјана (замена)-математика
информатика
5/3 7/3 7/4 8/4
6/3 6/4
Љујић Биљана8/3математика
информатика
6/3 6/4 8/3
8/3 8/4 ( 6/3 6/4 - замена)
Љубојевић Драган -математика
информатика
5/2 6/1 6/2 8/1
6/1 6/2 8/1 8/2
Суботић Јелена-математика5/1 7/1 7/2 8/2
Цвејић Снежана-информатика5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
Јовић Гордана7/1хемија
физика
7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
6/1 7/1
Милошевић Биљана8/4физика6/2 6/3 6/4 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
Врцељ Невена5/3Техника и технологија;
ТИО
5/3 6/1 6/3 6/4 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
Марковић Горан7/2Техника и технологија;
ТИО
5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 8/1 8/2 8/3 8/4
Вујичић Марко-физичко
изборни спорт
5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2
5/1 5/2 6/1 6/2
Баланџић Александра6/4физичко
изборни спорт
5/3 6/3 6/4 7/3 7/4 8/3 8/4
5/3 6/3 6/4 7/3 8/3 8/4
Човић Александар-изборни спорт7/1 7/2 7/4 8/1 8/2
Шалипуровић Раде-веронаука1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 3/1 3/2 3/3 3/4 4/1 4/2 4/3 4/4 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4
Карастојковић Павле -веронаука7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4

Документ можете преузети овде.

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ДРУЖЕЊЕ…

 

 

 

 

 

Стручни сарадници

 • Педагог школе – Мирјана Роглић, дипломирани педагог;
 • Психолог школе – Ведрана Берлековић, дипломирани психолог;
 • Библиотекар школе – Божанка Станишић, професор српског језика

Овде можете приступити Психолошком кутку који уређују наши стручни сарадници.

Директор

Милан Пушица

Рођен у Пријепољу 1962, дипломирао на Математичком факултету и специјализирао на Факултету организационих наука. Ожењен је и отац троје деце.

Директор је школе од 2001.године.

Приорети у раду: безбедност ученика и запослених, подизање нивоа постигнућа ученика, побољшање материјално-техничких услова рада у школи, припремна настава и завршни испит.

Покретач је оснивања Асоцијације основних школа Србије које носе име ”Краљ Александар I”. У оквиру ове Асоцијације а поводом Дана школе у циљу афирмације спорта, поред већ традиционалних турнира у малом фудбалу, кошарци и одбојци, од 2010. уврштен је и тениски турнир.

Председник је Асоцијације основних школа Србије које носе назив ”Краљ Александар I”.

Чланице Асоцијације основних школа Србије које носе назив ”Краљ Александар I”
1. ОШ ”Краљ Александар I”- Нови Београд
2. ОШ ”Краљ Александар I”- Горњи Милановац
3. ОШ ”Краљ Александар I”- Пожаревац
4. ОШ ”Краљ Александар I Карађорђевић”- Јадранска Лешница
5. ОШ ”Краљ Александар I Карађорђевић”- Мачвански Прњавор

 

Организација рада

Организација рада…

Безбедност у школи

Настава и безбедност ученика су најважнија питања која прожимају рад сваке школе. Школским развојним планом предвиђене су поред редовних мера и стратешке мере за подизање нивоа безбедности у школи, као приоритетни задаци:

  • школа је ушла у пројекат „Школа без насиља”;
  • постављене су безбедоносне камере;
  • ангажовано је приватно обезбеђење;
  • појачано дежурство запослених на кључним местима у школи;
  • школски полицајац се ангажује у питањима безбедности, по потреби;
  • школски тимови раде на подизању нивоа безбедности у школи.

 

 

Школа без насиља

Наша школа се 2010. укључила у реализацију пројекта ”Школа без насиља” (или ШБН скраћено).

За потребе успешније реализације овог пројекта формиран је посебан Тим, чији су чланови:

Педагошки координатор – Мирјана Роглић

 1. Пушица Милан , директор
 2. Берлековић Ведрана, психолог,
 3. Јовић Гордана,
 4. Филиповић Драгана,
 5. Суботић Јелена,
 6. Љујић Биљана,
 7. Радовановић Јасмина,
 8. Величковић Сања,
 9. Бајић Горинка,
 10. Станојевић Гордана

КРАЈЕМ, 2012. НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБИЛА СЕРТИФИКАТ ”ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА”, након завршених обука и испуњења задатих критеријума.

Према плану рада Тим је реализовао предвиђене активности, а издвајамо следеће:

 • Правила понашања у школи донета су уз активно учешће ученика свих разреда;
 • Форум театар;
 • Формиран је Вршњачки тим који чине по два ученика од 5. до 8. разреда, формиран је 15.10.2010. у оквиру пројекта ”Школа без насиља”. Ученици су на одељењским састанцима сами бирали своје представнике за Тим, а учешће у раду Тима узимају и они ученици који су у неком периоду имали потешкоћа или склоности ка некој врсти непожељног понашања. Овај пројекат има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
 • Ментори Вршњачког тима наше школе су: Гордана Јовић (наставник хемије) и Сандра Удовичић (наставник историје).
 • Наш Вршњачки тим одржао је 12 радионица у обе смене, заједно су учествовале црвена и плава смена и то ученици од 5. до 8. разреда, укупно 45-торо ученика. Ученици су стекли потребна знања и вештине, неопходне за иницирање и активно учешће у смањивању насиља у школи.
 • Организоване су школске акције: ”Звездице наше школе”, ”Дан заљубљених”, ”Лепе речи”, ”Правила понашања”, ”Представљање Вршњачког тима и Ђачког парламента, млађим разредима” – које су усмерене ка спречавању насиља и промоцији ненасилног понашања.
 • Вршњачки тим се оснажује да у евентуалним ”кризним ситуацијама”, мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља.
 • Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године и које ће представљати друштвене вредности, као што су: сарадња, медијација, међусобно помагање и подршка ученицима.

 

Школски активи и тимови

АКТИВИ

 • Актив за школско развојно планирање
 • Актив за развој школског програма

ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 • Тим за реализацију пројекта ”Школа без насиља”;
 • Тим за самовредновање;
 • Тим за инклузију;
 • Тим за појачан васпитни рад;
 • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • Тим за професионалну оријентацију
 • Тим за стручно усавршавање
 • Тим за школски маркетинг

 

Изводи из Правилника

У припреми…

 

Школски одбор

На основу Статута школе и чланова 115-119 Закона о основама система образовања и васпитања, Школски одбор као орган управљања установе чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Школски одбор ради током године на следећим пословима и задацима који су у његовој надлежности:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс за избор директора установе;

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;

9) одлучује о правима и обавезама директора установе;

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

13) одлучује по жалби на решење директора;

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

Боравак

Боравак по мери детета

У нашој школи је организован продужени боравак уа ученике првог и другог разреда (и по потреби за ученике трећег и четвртог разреда уз одобрење Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту). Просторије у којима деца проводе већи део дана се налазе у приземљу школе, светле су, довољно велике, опремљене дидактичким помагалима, аудио-визуелном опремом, малом приручном библиотеком и рачунарима.

Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк изабране установе на јавном тендеру.

Рад у продуженом боравку се одвија кроз реализацију часова учења и израде домаћих задатака, слободних активности и слободног времена.

Сарадња са учитељима, наставницима, родитељима и педагошко-психолошком службом је свакодневна.

Учитељи у продуженом боравку имају веома важну улогу у животу и раду детета, а та улога се огледа кроз:

 • Развијање и неговање радних навика
 • Развој свих потенцијала детета
 • Усмеравање ка самосталном раду и учењу
 • Подржавање и упућивање ка вршњачком учењу
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање и неговање језичке и математичке писмености
 • Правилно усмеравање за коришћење школске библиотеке: читање лектире, књига за децу, дечје штампе
 • Развијање осећаја одговорности и испуњавање обавеза
 • Примену правила о лепом понашању
 • Усмеравање на културне изразе иу комуникацији
 • Учење вештине спортског прихватања победа и пораза
 • Подстицање на самоорганизовање групе и на заједничке игре
 • Усмеравање ка пријатељскм односима и међусобном уважавању

 

Распоред активности

Радно време боравка је од 7:30 до 17:00 часова.

Пре поднеПосле подне
Пријем децеДолазак са редовне наставе
Слободне активностиРучак
Велики одморСлободно време за игру и дружење
Часови учењаЧасови учења
РучакВелики одмор
Слободно време за игру и дружењеСлободне активности
Одлазак на наставуОдлазак кући

 

Осим редовних активности

 • Обележавамо и учествујемо у прославама Ускрса, Нове године, Дана школе, Светог Саве, краја школске године
 • Учествујемо у манифестацијама попут Дечје недеље
 • Обележавамо значајне датуме попут почетака годишњих доба, Дана шума и вода, Дана матерњег језика
 • Улепшавамо простор у коме боравимо
 • Организујемо шетње, посете музејима, зоо врту, позоришту
 • Организујемо хуманитарне акције попут продајних базара и изложби

 

 

 

Стручна већа школе

СТРУЧНА ВЕЋА

 • Стручно веће разредне наставе
 • Стручно веће страних језика
 • Стручно веће математике и информатике
 • Стручно веће српског језика
 • Стручно веће друштвених наука
 • Стручно веће природних наука
 • Стручно веће уметности
 • Стручно веће физичког васпитања

Смене

Настава се одвија у две смене:

 • плавој (одељења 1 и 2)
 • црвеној (одељења 3 и 4)

Преподневна настава почиње у 8 часова а поподневна у 13:30. Смене се мењају седмично.

Распоред звоњења

ЧасПрва сменаДруга смена
I8:00 - 8:4513:30 - 14:15
II8:50 - 9:3514:20 - 15:05
III9:55 - 10:4015:25 - 16:10
IV10:45 - 11:3016:15 - 17:00
V11:35 - 12:2017:05 - 17:50
VI12:25 - 13:1017:55 - 18:40

 

Настава у млађим разредима се изводи у учионицама које су опремљене потребним наставним средствима, док се настава за ученике од V до VIII разреда одвија у кабинетима.

Ученицима су на располагању:

 • библиотека са великим бројем наслова
 • дигитална учионица – медијатека са АДСЛ приступом интернету
 • спортска сала и мала сала за физичко;

У школи је организован продужени боравак за ученике I, II, III и IV разреда. Више о томе можете сазнати на линку – БОРАВАК

 

Родитељи и ђаци

Родитељи и ђаци…

О школи

О школи…

Историјат

Школа „Краљ Александар I” једна је од најстаријих основних школа у Београду.

Под именом „Теразијска основна школа”, основана је 1844. године и налазила се у Дечанској улици. На месту старе школе саграђена је 1930. године нова зграда, а школа добија назив Државна школа „Краљ Александар I”.Ово име школа ће носити до 1935. године.

Одлуком тадашњег Министарства просвете, 08.02.1935. године школа постаје „Огледна народна школа”. Била је то прва огледна школа у Србији.

У периоду рата од 1941. до 1944. године радила је са прекидима и у отежаним условима. После ослобођења земље школа добија име Основна школа број IV, а од 1954. године постаје Основна школа „Жарко Зрењанин”.

Савет за просвету и културу општине Стари Град доноси 1968. године одлуку о пресељењу школе у Нови Београд.
Свој рад на Новом Београду школа је започела уписом ученика из новог насеља и преузимањем ученика из оближњих школа. Тада губи статус огледне школе. Нова школска зграда налази се у Улици Алексиначких рудара бр.22.
Септембра 2004. године школи је враћен назив Основна школа „Краљ Александар I”.

У својој дугој историји, школа је променила две општине, три зграде и пет назива.

Почетна

Добродошли на презентацију
ОШ „Краљ Александар I”!

На презентацији можете пронаћи више информација о школи, наставним активностима, ученицима и запосленима.

Актуелне информације можете пронаћи овде.


Мисија

Ми смо школа која има дугу традицију, али смо отворени и за промене. Школа смо која реализује васпитно-образовни процес кроз који се стичу знања развија свест о толеранцији, другарству, правима и личној одговорности.


Визија

У наредном периоду од пет година желимо:

 • да даље унапређујемо рад школе

 • да остваримо савременије просторно-техничке и кадровске услове за рад, модернију школу у коју ученици, наставници и родитељи радо долазе, у којој ученици стичу функционална знања у складу са својим могућностима и потребама и развијају креативност, сарадњу, физичку спретност, спортски дух и способност критичког мишљења.

 • Желимо школу која својим богатим садржајима анимира и мотивише ученике и наставнике, која подстиче лични развој, пружа добру основу за наставак школовања.

 • Желимо школу у којој се добро осећамо и коју волимо.


 

Актуелности