Администрација

  • Секретар школе – Сања Власоњић, дипломирани правник;
  • Шеф рачуноводства – Радмила Туба;
  • Административно-финансијски радник – Милена Јеличић;